Lokalizacje

Godziny

Poniedziałek               18:00 – 20:00

Czwartek                     18:00 – 20:00

Godziny

Sobota                         9:00 – 11:00

Niedziela                     9:00 – 12:00

Godziny

Sobota                         9:00 – 10:00